QUẢN LÝ VĂN BẢN

Phần mềm quản lý văn bản

Hiệu quả thiết thực đến từ mô hình văn phòng điện tử di động

Quản lý văn bản

Bắt đầu từ ngày 1-4-2013, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có bước đột phá trong việc cải cách hành chính và xây dựng hệ thống hành chính hiện đại. Nổi bật nhất là việc ứng dụng phần mềm Văn…
Read more