QUẢN LÝ VĂN BẢN

Quản lý văn bản

29 đơn vị đã liên thông hệ thống quản lý văn bản với VPCP

Quản lý văn bản

Theo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 3/5/2016, đã có 29 bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ TT&TT hoàn thành liên thông hệ thống quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ (VPCP).…
Read more