PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN

Hóa đơn điện tử có được sử dụng tiếng Anh hay không?

Hóa đơn điện tử có được sử dụng tiếng Anh hay không?
5 (100%) 1 vote

Theo như quy định cề việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử được thể hiện qua thông tư số 32/2011/TT-BTC Hà Nội thì:

Hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài phải được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Như vậy, một hóa đơn điện tử hợp pháp phải bắt buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, Nếu có ngôn ngữ tiếng Anh cần phải viết và thể hiện theo quy định và được đăng ký thông báo phát hành với cơ quan Thuế.

Hóa đơn điện tử có được sử dụng tiếng Anh hay không?

Giải pháp hóa đơn điện tử với phần mềm E-Invoice

Giải pháp hóa đơn điện tử gắn liền với công cụ sử dụng là máy tính nối mạng internet và phần mềm hóa đơn điện tử xác thực. Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực có vai trò giúp doanh nghiệp tạo lập, xuất hóa đơn và là cầu nối đến cơ quan thuế.

Giải pháp hóa đơn điện tử với phần mềm hóa đơn điện tử xác thực E-Invoice là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay. Phần mềm E-Invoice cũng đã được cơ quan thuế thẩm định là sản phẩm trí tuệ có tính ứng dụng cao và mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.