PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN

Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? Các mốc thời gian cần biết

Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? Các mốc thời gian cần biết
5 (100%) 1 vote

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được chính phủ ban hành vào ngày 12/9/2018 đã quy định rõ việc sử dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam.

Theo đó, những cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong diện bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử cần phải nắm rõ những mốc thời gian sau:

Từ ngày 01/11/2020:

Kể từ ngày 01/11/2020, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi hóa đơn điện tử theo đúng quy định của nhà nước.

Cũng từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? Các mốc thời gian cần biết

Từ ngày 01/11/2018 – ngày 31/10/2020:

– Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ nhưng phải gửi mẫu theo Phụ lục 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế.

– Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian này nếu được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì phải áp dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp chưa đủ điều kiện để áp dụng hóa đơn điện tử thì được phép sử dụng Hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định 51/2010.

– Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in; thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn in tự in hoặc đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó đến ngày 31/10/2020 theo quy định của Nghị định 51/2010.

Trước ngày 01/11/2018:

Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế trước ngày này thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

*Trường hợp đặc biệt:

Cơ sở giáo dục, y tế công lập đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục được sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình của Bộ Tài chính.

>>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử là gì?