PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN

Nạn mua bán hóa đơn “khống” sẽ chấm dứt khi áp dụng hóa đơn điện tử

Nạn mua bán hóa đơn “khống” sẽ chấm dứt khi áp dụng hóa đơn điện tử
5 (100%) 1 vote

Việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch, góp phần đáng kể trong việc hạn chế doanh nghiệp “ma” chuyên mua bán hóa đơn khống.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay chọn cách mua hóa đơn để bù trừ và cân đối giữa thuế đầu vào, đầu ra, hạn chế số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp. Doanh nghiệp làm như vậy để có “hóa đơn chứng từ” ghi nhận chi phí tính thuế, giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm.

Có “cầu” ắt có “cung”, nhiều doanh nghiệp “ma” ra đời với mục đích cung cấp hóa đơn cho những doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa dòng tiền.

Thời gian qua, cơ quan Thuế trên cả nước đã phối hợp với cơ quan điều tra ngăn chặn và triệt phá không ít đường dây mua bán hóa đơn “khống” lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát không ít tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước do doanh nghiệp mua khai khống đầu vào, đầu ra để giảm số tiền nộp thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, hành động này gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, mất tính công bằng cho môi trường kinh doanh.

Để khắc phục tình trạng trên, tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, với mục tiêu bảo vệ, nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, năng lực của cơ quan Thuế, Ban soạn thảo luật đã bổ sung quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử vào dự thảo luật.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định. Khi lập hóa đơn điện tử phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Dự thảo luật cũng quy định việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định của pháp luật thuế, pháp luật kế toán. Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc cấp mã xác thực của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoặc tổ chức khác và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cấu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch.

“Việc chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử cũng sẽ giúp ngành Thuế “quản” được việc phát hành hóa đơn của người nộp thuế, hỗ trợ tích cực cho công tác đối chiếu, xác minh hóa đơn để qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp”, ông Thịnh nhận định.

Đồng thời, sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp cơ quan Thuế xây dựng được cơ sở dữ liệu hóa đơn tập trung và thống nhất để phục vụ công tác quản lý thuế của Nhà nước, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế. Trên cơ sở đó sẽ giảm thiểu được các rủi ro cho cơ quan Thuế và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch giữa các thành phần kinh tế.

Tuy nhiên, để hóa đơn điện tử trở nên phổ cập thì cần rất nhiều nỗ lực của cơ quan quản lý, của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để thay đổi nhận thức, tư duy của người dân và công đồng doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam.