PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN

Tổng cục thuế: hóa đơn điện tử sẽ áp dụng 100% vào năm 2020

Tổng cục thuế: hóa đơn điện tử sẽ áp dụng 100% vào năm 2020
5 (100%) 1 vote

Tổng cục thuế đã cho biết việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử sẽ phải hoàn thành trong vòng 2 năm kể từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực. Tức là các doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị điều kiện cơ sở vậy chất, con người để hoàn thành chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020.

Tổng cục thuế: hóa đơn điện tử sẽ áp dụng 100% vào năm 2020

Vẫn áp dụng song song hai loại hóa đơn cho đến hết tháng 10/2020

Các doanh nghiệp có thời hạn 24 tháng  (từ ngày 1/11/2028 đến 31/10/2020) để hoàn thành chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, hoặc đã đăng ký áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018, thì được tiếp tục sử dụng HĐĐT đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018, thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và vẫn phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018, thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và vẫn phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

>>> Xem thêm: Lợi ích của hóa đơn điện tử